Türkiye’nin katılım öncesi dönemde;

 • Önceliklerini belirlemek
 •  İhtiyaçlarını ortaya koymak
 •  Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak
 •  Kapasite oluşturmak
 •  İşletmeleri topluluk standartlarına yükseltmek    

 Hedefini taşıyan AB ve T.C. ortak programıdır. 

 

Programın Kaynağı:

 • Mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur
 • Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır
 • Gerçekleşmiş projeler için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
   
GENEL KARŞILANAN GİDERLER 
 
 • Hibe konusuyla ilgili her türlü alet-ekipman ve alt yapı yatırımları
   
 • Yapı iyileştirme, geliştirme, modernizasyon
   
 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirmesi
   
 • Bilgisayar yazılımı alınması
   
 • Görünürlük (tabela vs.)
   
 • Mimar, Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri, fizibilite çalışmaları
   
 • İş planı hazırlığı
   
 • Lisans ve patent haklarının alınmasına yönelik masraflar .

 

DESTEKLENEN İLLER

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi veya bir daimi çalışanı, tüzel kişilik ise bir daimi çalışanı; Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Veya;

Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü,

Veya;

Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.