KKYDP-KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

TARIMA DAYALI KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEKLERİ (2016-2020)

 

HİBE ORANI                    :%50

DESTEKLENECEK İLLER :81 İL

Türkiye’nin 2020 sonuna kadar hangi tarım yatırımlarını destekleyeceğine ilişkin planı belli oldu, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI

 - Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar.

- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları.

- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı.

- Bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

-  Bireysel sulama sistemleri.

- Kırsal ekonomik altyapı yatırımları.

-  Bu Karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler.

- Yeni yatırımlar.

- Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.

- Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutan üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.