Kalkınma Ajanslarının Amaçları ve Hibeleri

Amaçları; “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bu sayede ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu bir şekilde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak belirlenmiştir.
 

Bölgesel Ajansların Belirlediği Sektörlere Öncelikli Olarak...

 • Kira

 • Makina-teçhizat, Donanım,

 • Hammadde,

 • Yazılım Ve Hizmet alımı 

 • Personel Giderleri

 •  Proje Danışmanlık Desteği

 •  Eğitim Desteği

 •  Sınai Ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

 •  Proje Tanıtım Desteği

 •  Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar

 •  Test, Analiz, Belgelendirme Desteği