AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe kaynakları programı, aday ülke konumunda olan ülkemize üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve AB Müktesebatını üstlenebilmesi konusunda yardım etmek için AB tarafından katılım öncesi mali yardım sağlanmak istenmektedir. Bu çerçevede bölgelerin de gelişmişlik farklarını azaltmak ve kapasite geliştirmek üzere tasarlanmış, AB eş finansmanı ile desteklenen bütüncül bir bölgesel kalkınma programıdır. Bu kalkınma Hibeleri  üç başlık altında programlanmıştır.

1-Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

2-Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Hibe Programı

3-Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı

 

Bölgesel düzeyde uygulanan Hibe Programları, ekonomik kalkınma için bölgesel yaklaşımı destekleyen araçlar olarak görülebilir. Hibe Programları deneyimi ile başarılı bölgesel politika araçları, bölgelere aktarılacaktır. Bu Hibe Programları, projelerin seçimine ilişkin bölgesel kriterler getirilmesini, izleme ve değerlendirmeye önem verilmesini ve  geri kalmış bölgelere destek verilerek, ekonomik ve sosyal uyumun artırılmasını içermektedir.
 

Küçük ve Ortaboy İşletmeler Hibe Programı (KOBİ)

Üç ayrı hibe  Programından biri olan  KOBİ Hibe Proğramında, KOBİ sektörünün yetersiz performansı, bölgeler arasındaki farklılıklar,  sektörün gelişememesi, yatırım eksikliği, eski üretim yöntemleri, yeni teknolojiye ulaşım eksikliği, işgücü niteliği, kredi, yatırım sermayesi ve yabancı pazarları anlama zayıflığı, Yeni pazar olanaklarının geliştirilmesi gibi faktörler KOBİ’lerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bahsedilen eksikliğin giderilmesi için, AB hibe kredileri, genel ve özel olarak iki amaca hizmet etmek üzere proğramlandırılmıştır.